Zavedenie systému riadenia kontroly

Zavedenie systému riadenia kontroly podľa EN ISO 9001