Spustenie závodu

Spustenie závodu s dennou kapacitou 15 000 laa/deň