Certifikát

Certifikát dodržiavania správnej výrobnej praxe na výrobu liehu pre lekárske a farmaceutické účely (recertifikácia v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015)