Akreditácia skúšobného laboratória

Akreditácia skúšobného laboratória v súlade s ISO/IEC 17 025:2005 (reakreditácia prebehla v roku 2015 (platnosť akreditácie do 2020))