OTVÁRAME BRÁNY

Drahí priatelia, s veľkou radosťou vám oznamujeme, že otvárame brány EXPOZÍCIE NESTVILLE DISTILLERY.

22. 05. 2020 (piatok)
Od 10.00 hod. do 18.00 hod. (posledný vstup)

Buďte zodpovední a rešpektujte:
- vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami
- pri vchode použitie dezinfekcie na ruky
- maximálne 5 osôb v skupine
- odstupy osôb minimálne 2 m (neplatí pre skupinu žijúcu v jednej domácnosti / rodinných príslušníkov)