Oficiálne vyjadrenie

Podujatie Nestville Open Fest 2019

Do poslednej chvíle sme verili, že sa stretneme aj tento rok na podujatí NOF.

Avšak z dôvodu pretrvávajúcich opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19, multižánrový kultúrno-zábavný festival Nestville Open Fest presúvame na rok 2021.