Voda využívaná na výrobu produktov OldTimes je krištáľovo čistá a je čerpaná z podzemných prameňov. Voda preteká kvartérnymi sedimentamizubereckého a bielepotockého súvrstvia. Prechádza dlhou cestou od Belianskych Tatier až do Ľubovnianskej Kotliny, počas ktorej je obohacovaná o jedinečné minerálne zloženie a je filtrovaná cez horniny, ktoré sa datujú do čias paleogénu a kvartéru. Práve táto zložením unikátna voda (bohatá na Ca, Mg, Fe) dodáva našim výrobkom nezameniteľnú chuť a originalitu.

Dôvodom k myšlienke vzniku tejto produktovej rady bol fakt, že táto rada liehovín predstavuje na Slovensku najpredávanejšiu radu výrobkov. Žiadna likérka nemôže túto kategóriu opomenúť, my však prinášame do tejto rady liehovín vyššiu pridanú hodnotu – najkvalitnejší vlastný lieh, výnimočnú krištáľovo čistú vodu, nadčasový moderný dizajn... a to je garanciou kvality našich výrobkov.

Názov Old Times reflektuje historickú tradíciu liehovarníctva v kraji svojim vlastným názvom. Old Times reprezentuje toto posolstvo, ktoré spoločnosť Nestville Distillery prevzalo na svoje plecia, ako pokračovateľ tradícií výroby liehovín na Severnom Spiši.

Old Times