Sortiment spoločnosti BGV

 • Potravinársky lieh

  (spĺňa analytické a senzorické požiadavky etalalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu č.110/2008)

 • Technický lieh
 • Všeobecne denaturovaný lieh

  (v súlade s nariadením Európskeho parlamentu č 1309/2005)

 • Osobitne denaturovaný lieh

  (v súlade s vyhláškou Ministerstva financií č. 202/2004 Z.z)

 • Bezvodý lieh
 • Potravinársky lieh
 • Farmaceutický lieh

  (CERTICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICE)