Firma BGV vznikla v roku 2001 a jej hlavnou činnosťou je výroba etylalkoholu - liehu v modernom, vysokovýkonnom obilnom liehovare. Liehovar nadväzuje svojou činnosťou na bohatú tradíciu výroby destilátov a liehovín na Severnom Spiši. Vynikajúca úroveň fermentácie a špičková technológia destilačného rektifikačného zariadenia, rovnako ako precízna kontrola kvality a vysoká odbornosť zamestnancov sú zárukou stabilnej výroby toho najkvalitnejšieho liehu. Stabilné portfólio našich odberateľov tvoria významné likérky v celej Európe, farmaceutické a potravinárske firmy, výrobcovia autokozmetiky, obalových fólií a mnoho ďalších priemyselných podnikov.

 

O spoločnosti

Liehovar spoločnosti BGV s.r.o. predstavuje jeden z najmodernejších obilných liehovarov v Strednej Európe. Závod je situovaný v blízkosti mesta Stará Ľubovňa, ktorého liehovarnícka tradícia siaha až do 18.teho storočia. Denná kapacita produkcie je 35.500 laa./deň. Ročne tak vyprodukujeme až 112.000 hl. absolútneho alkoholu. V závode je možná aj výroba bezvodého liehu pomocou molekulových sít v objeme 15.000 laa/deň. Kapacita skladových nádrží je približne 2500 m3. K dispozícii máme akreditované skúšobné laboratórium určené na analýzu liehu a liehovín. Naši skúsení autodopravcovia a logistickí experti zabezpečujú spoľahlivý transport priamo k našim zákazníkom.

 

Sortiment spoločnosti BGV

 • Potravinársky lieh

  (spĺňa analytické a senzorické požiadavky etalalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu č.110/2008)

 • Technický lieh
 • Všeobecne denaturovaný lieh

  (v súlade s nariadením Európskeho parlamentu č 1309/2005)

 • Osobitne denaturovaný lieh

  (v súlade s vyhláškou Ministerstva financií č. 202/2004 Z.z)

 • Bezvodý lieh
 • Potravinársky lieh
 • Farmaceutický lieh

  (CERTICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICE)

 
 

Schéma výroby

 1. Dodávka zrna
 2. Silá
 3. Šrotovanie
 4. Hydrolýza
 5. Fermentácia
 6. Destilácia
 7. Sklad liehu
 8. Expedícia
 9. Výpalky
 10. Tekuté
 11. Tuhé (krmivo - Gurmit)

 

Akreditované skúšobné laboratórium

Skúšobné laboratórium BGV s.r.o. vykonáva fyzikálne a chemické skúšky liehu a liehovín, stanovenie škrobu v obilninách podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe OSVEDČENIA O AKREDITÁCII č. S-318.

Aquanest ponúka široké spektrum produktov v oblasti non-food. Produkty prechádzajú neustálym vývojom aby spĺňali a prevyšovali technické a ekologické požiadavky vyplývajúce z najnovších technológii.

Nemrznúca zmes do ostrekovačov Aquanest dokonale odstraňuje námrazu, mastnotu a nečistoty zo skiel automobilov a chráni ostrekovače pred zamŕzaním. Nenarušuje lak ani plastové diely ,chráni zariadenie ostrekovačov a stieračov pred koróziou. Neobsahuje metanol a tým predlžuje životnosť stieračov, je šetrná k laku karosérie a svetlometov. Nemrznúca zmes Aquanest prevonia celé auto s vôňou aloe vera a jablko.
Letná zmes do ostrekovačov Aquanest je letná zmes, ktorá slúži na umývanie skiel a svetlometov.  Odstraňuje mastnotu, nečistoty a hmyz. Vyrába sa z kvalitných surovín, ktoré nezanechávajú na skle usadeniny a fľaky. Nenarušuje lak, ani plastové diely a chráni zariadenia ostrekovačov pred koróziou. Aquanest PREMIUM je vhodná na použitie aj v chladnom jarnom a jesennom počasí do -5 °C. Používanie je príjemné vďaka sviežej melónovej aróme.
Technický lieh do krbov 100% naturálny produkt oužíva sa ako čistiaci a odmasťovací produkt, tiež na horenie, alebo svietenie. Výrobok sa vyznačuje vysokým obsahom a kvalitou liehu. Nehrozí žiadne poškodenie karosérie a autolaku.
Lieh do krbov 100% naturálny produkt Je univerzálny liehový prípravok, ktorý je vhodný ako náplň liehových varičov, ale hlavne ako palivo do liehových krbov ,horí prirodzeným žltým plameňom je bez popola a sadze s dlhou dobou horenia . Je číry, bezfarebný a bez zápachu.
Demineralizovaná voda emineralizovaná voda sa používa na riedenie vody do ostrekovačov, na oplachovanie, prípravu roztokov v laboratóriách, do naparovacích žehličiek, na polievanie kvetov a na rôzne technické účely. Nezanecháva vodné stopy, nemá farbu, chuť, ani zápach – je to číra kvapalina. Pripravuje sa z pitnej vody pomocou reverznej osmózy.

Vezmite svoju bezpečnosť a zdravie do vlastných rúk. Použite špeciálny, vysoko účinný, dezinfekčný prostriedok a zabráňte šíreniu vírusov a baktérií.

BURBEGEL PLUS je univerzálny dezinfekčný prípravok na báze alkoholu. Prípravok je určený na rýchle, bezpečné a profesionálne použitie - čistenie povrchov, pomôcok odolných voči alkoholu a dezinfekciu rúk v prípade, ak nie je možné použiť vodu a mydlo. Má baktericídny a virucídny účinok.
Pripravok obsahuje účinnú látku: ETANOL (552,7 g/l)
a ostatné látky: ajatín a glycerín.

POUŽÍVAJTE BIOCÍDY BEZPEČNÝM SPÔSOBOM. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ETIKETU A INFORMÁCIE O VÝROBKU.
Výhody:
• vhodný na okamžité použitie
• rýchlo schne a nezanecháva fľaky
• vysoký obsah etanolu
• vynikajúci okamžitý efekt
• bez farieb a parfémov
• vhodný na čistenie rúk bez mydla a vody
• široké spektrum pôsobenia
• účinný proti baktériam, vírusom a patogénom

Prípravok naneste na ošetrované povrchy, nechajte pôsobiť po dobu minimálne 60 sekúnd a následne nechajte voľne uschnúť. Je vhodný taktiež na čistenie rúk bez vody a mydla.

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčite. Skladujte na oddelenom a na to určenom mieste. Skladujte v originálnom, dobre uzatvorenom obale, na chladnom a dobre vetranom mieste pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
POUŽÍVAJTE BIOCÍDY BEZPEČNÝM SPÔSOBOM. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ETIKETU A INFORMÁCIE O VÝROBKU.
LEN PRE VONKAJŠIE POUŽITIE!

STIAHNUŤ: Logistické údaje BURBEGEL PLUS

Burbegel PLUS je uvedený v registri biocídnych výrobkov pod registračným číslom:
bio/590/D/20/CCHLP
www.ccsp.sk

UN 1987
Výrobca/Výrobce:
BGV, s.r.o.
Hniezdne 471
065 01 Hniezdne

Slovensko

STIAHNÚŤ: KBÚ - BURBEGEL PLUS