Gorzelnia spółki BGV s.r.o.[pol. BGV Sp. z o.o.]jest jednym z najnowocześniejszych zbożowych zakładów gorzelniczych w Europie Środkowej. Zakład usytuowano w pobliżu miasta Stara Lubowla[słow. Stará Ľubovňa], którego tradycje gorzelniane sięgają XVIII wieku. Wartość dziennej produkcji wynosi 35.500 laa (litrów absolutnego alkoholu). Rocznie produkujemy do 112.000 hl absolutnego alkoholu. Wykorzystując metodę sit molekularnych nas zakład może wyprodukować dziennie do 15.000 litrów spirytusu bezwodnego. Pojemność zbiorników magazynowych wynosi w przybliżeniu 1000 m3. Do dyspozycji mamy akredytowane laboratorium badawcze przeznaczone do analizy spirytusu i napojów alkoholowych. Nasi doświadczeni przewoźnicy samochodowi oraz eksperci logistyki zapewniają niezawodny transport bezpośrednio do naszych klientów.

 
 

Schemat produkcji

 

 1. Dostawa ziarna
 2. Silosy
 3. Śrutowanie
 4. Hydroliza
 5. Fermentacja
 6. Destylacja
 7. Magazyn spirytusu
 8. Spedycja
 9. Odpady (wywary) z produkcji spirytusu
 10. Ciekłe
 11. W stanie stałym (pasza - gurmit)

 

 

Akredytowane laboratorium badawcze

Laboratorium badawcze BGV s.r.o. wykonuje badania fizyczne i chemiczne spirytusu i napojów alkoholowych, ustalenie zawartości skrobi w zbożach według zakresu akredytacji podanego w załączniku ZAŚWIADCZENIA O AKREDYTACJI nr S-318.

Nasze produkty