Dalsze wzmianki o zakładzie gorzelniczym znajdują się w opisie Zamku Lubowlańskiego w Słowniku Geograficznym Ziem Węgierskich z 1851 r., w którym pisze się o 4 pomieszczeniach gorzelni oraz instalacji wodociągowej do płukania ziarna. Fundamenty starej gorzelni do dziś znajdują się pod zamkiem. Prawdopodobnie chodzi o najstarszy zachowany obiekt tego rodzaju na terytorium Słowacji! Zachowane dokumenty, począwszy od XVIII wieku, jednoznacznie potwierdzają wielowiekową tradycję gorzelnictwa w tym regionie.
Był to jeden z decydujących powodów dla których spółka BGV s.r.o., mająca siedzibę bezpośrednio w malowniczej spiskiej wiosce Hniezdne, zdecydowała się ożywić tradycje produkcji doskonałej jakości "gorzałki" w tym regionie. Wspominany powyżej murowany zakład gorzelniczy jest dla porównania o ponad 100 lat starszy niż najstarsza zarejestrowana gorzelnia w USA, w której produkuje się znaną na całym świecie whisky Jack Daniels (dopiero od 1886 r.). Drogocenny opis, jak i pozostałe dokumenty, ukazują szczegółowo nie tylko aspekty czasowe pojawienia się gorzelni, lecz także z jakich surowców wyrabiano alkohol w Lubowli przed 250 laty. Z dokumentu pochodzącego z 1747 r. wynika, że część żyta, uprawianego pod zamkiem przekazywano miejscowym „gorzelnikom“ do wypalania „gorzałki“ (ogólna nazwa spirytusu z pszenicy i innych zbóż, z którego produkuje się np. wódkę). Z powyższego wynika, że prawdziwą "gorzałkę" palono w Starej Lubowli już w I poł. XVIII w., tzn. wcześniej niż pierwotnie myślano. Spirytus ten produkowano zatem podobnie jak whisky - kwasząc zacier ze zboża. W dalszej kolejności magazynowano go w beczkach - co prawda jeszcze nie dębowych i nie na okres co najmniej 3 lat, który to czas ustalono dopiero po 1915 r.

Do obyczaju gorzelnictwa w późniejszych czasach nawiązała starolubowlańskarodzina Morgenbesserów, otwierając w 1925 roku fabrykę likieru. Do produkcji doskonałej jakości gorzałki, powołując się na liczącą blisko trzysta lat starą tradycję, nawiązuje też spółka NestvilleDistillery. Oprócz najnowocześniejszej gorzelni i fabryki likierów spółka NestvilleDistillery w Hniezdnym wybudowała także wystawę gorzelnictwa oraz towarzyszących mu na Północnym Spiszu rzemiosł, gdzie zwiedzający w interesującej i atrakcyjnej formie mają możliwość przeżycia i zapoznania się z historią i współczesnością gorzelnictwa. Prezentacja nie dotyczy jedynie whisky, lecz chodzi o ekspozycję dokumentującą całą historię gorzelnictwa na Północnym Spiszu oraz nowoczesne technologie czasów dzisiejszych. Jest to też jeden ze sposobów, w jaki spółka chce zachować te tradycje przy życiu dla młodego pokolenia. I co istotne, spółka postawiła na prawdziwą udokumentowaną tradycję.

Zachowaliśmy pierwotne idee, stając się w ten sposób kontynuatorami i spadkobiercami 260-letniej tradycji.Chodzi nie tylko o moralne prawo do pójścia śladami tej tradycji, lecz biorąc pod uwagę historię, także o obowiązek kontynuacji tej produkcji.