Firma NestvilleDistillery nawiązuje do starych tradycji gorzelniczych Północnego Spiszu, które zostały historycznie udokumentowane i przebadane na przestrzeni trzech stuleci. Te wyjątkowe tradycje spółka zdecydowała się wskrzesić przy produkcji napojów alkoholowych, które w dużej mierze są kontynuacją tradycji, historii i umiejętności ludzi żyjących w tym regionie.

Oprócz najnowocześniejszej gorzelni i nowej fabryki likierów firma NestvilleDistillery w Hniezdnym wybudowała także ekspozycję ukazującą historię i czasy współczesne gorzelnictwa oraz towarzyszących mu rzemiosł na Północnym Spiszu. Zwiedzający wystawę mogą w interesującej i atrakcyjnej formie w sposób przekrojowy zapoznać się z historią i czasami współczesnymi gorzelnictwa.

Zachowaliśmy pierwotne idee, stając się w ten sposób kontynuatorami i spadkobiercami 260-letniej tradycji. Chodzi nie tylko o moralne prawo do pójścia śladami tej tradycji, lecz również biorąc pod uwagę historię, o spłacenie długu wdzięczności wobec naszych przodków.

Galéria