Názov Nestville Park vznikol spojením slov NEST a VILLE, pričom, „NEST" znamená hniezdo a „VILLE" je skratka anglického slova „VILLAGE"
Vypočujte si príbeh prvej slovenskej Whiskey.