BURBEGEL PLUS

Rozhodli sme sa pomôcť v boji proti šíreniu nákazy.

Naša spoločnosť BGV, s.r.o. – Nestville Distillery, výrobca prvej slovenskej NESTVILLE WHISKY poskytne ZADARMO každému obyvateľovi našej obce Hniezdne, ako aj obciam susediacim s katastrom obce Hniezdne dezinfekčné prípravky BURBEGEL PLUS 1 liter na každého obyvateľa:
 Hniezdne - 1430 l
 Kamienka - 1400 l
 Forbasy - 469 l
 Lacková - 164 l
 Lomnička - 2991 l
 Kolačkov - 1122 l
 Nová Ľubovňa - 3000 l
 Jarabina - 914 l
 Stará Ľubovňa - 16 366 l

Rozdáme tak 28 tisíc litrov BURBEGEL PLUS - dezinfekčného prostriedku, ktorý pomôže obyvateľom v tejto nepriaznivej situácií, v boji s pandémiu koronavírusu COVID-19.

 

CHRÁŇME SEBA A NAŠICH BLÍZKYCH!

#smevtomspolu