Kategória

Nestville Park

Nestville Park zapoznaje nas z jednym z najbardziej malowniczych kątów Słowacji.

Więcej
Kategória

Nestville Chocolate

W przeszłości czekoladę uważano także za napój sakralny.

Więcej

O firmie

Nazwa NestvilleDistillery powstała w wyniku połączenia dwóch angielskich słów: „NEST” oraz „VILLE”, gdzie słowo „NEST“ oznacza gniazdo, zaś słowo „VILLE“ jest odpowiednikiem słowa „VILLAGE“, które tłumaczy się jako "miejscowość", co w wolnym przekładzie daje Gniezdne [słow. Hniezdne ]. Malownicza wieś Hniezdne leży 5 km na wschód od miasta Stara Lubowla [słow. Stará Ľubovňa], o którym pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1286 r.

Firma NestvilleDistillery nawiązuje do starych tradycji gorzelniczych Północnego Spiszu, które zostały historycznie udokumentowane i przebadane na przestrzeni trzech stuleci. Te wyjątkowe tradycje spółka zdecydowała się wskrzesić przy produkcji napojów alkoholowych, które w dużej mierze są kontynuacją tradycji, historii i umiejętności ludzi żyjących w tym regionie.

Nowości w Nestville

W regionie Górnego Spiszu zachowało się bardzo wiele istotnych dokumentów i artefaktów historycznych, które dokumentują najważniejsze z historycznego i współczesnego punktu widzenia okresy życia w tym regionie. Z zachowanych dokumentów archiwalnych wynika, że w Starej Lubowli mieści się najstarsza zachowana gorzelnia w Słowacji, wybudowana jeszcze w połowie XVIII wieku.

Dalsze wzmianki o zakładzie gorzelniczym znajdują się w opisie Zamku Lubowlańskiego w Słowniku Geograficznym Ziem Węgierskich z 1851 r., w którym pisze się o 4 pomieszczeniach gorzelni oraz instalacji wodociągowej do płukania ziarna. Fundamenty starej gorzelni do dziś znajdują się pod zamkiem. Prawdopodobnie chodzi o najstarszy zachowany obiekt tego rodzaju na terytorium Słowacji! Zachowane dokumenty, począwszy od XVIII wieku, jednoznacznie potwierdzają wielowiekową tradycję gorzelnictwa w tym regionie.